Notice: this site is not displaying as intended. To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Adobe Flash Player.

Download the free Flash Player now!


Moondance

INSPIRATIE ENERGIE FOCUS

Moondance begeleidt conceptontwikkeling (communicatie, producten, werkwijze) en ondersteunt het proces van visie- en missiebepaling (van organisaties en afdelingen). De naam Moondance staat symbool voor het reizen naar de maan. Even de zwaartekracht loslaten: loskomen van vastliggende gedachten en ideeën. De wereld vanuit een ander perspectief zien en daarbij je eigen creativiteit aanboren. En dan altijd weer landen, terug naar aarde: wat gaan we concreet doen? Bij Moondance-projecten gaat het om de combinatie van energie, inspiratie én focus. Want inspiratie heeft alleen zin als het geconcretiseerd kan worden naar een concept of strategie, van waaruit daadwerkelijk gewerkt wordt.

BARBARA & CO

Barbara de Lange is de oprichter van Moondance. Zij is afgestudeerd sociologe en marketeer. Haar interesse voor menselijke processen heeft zij met veel passie en energie uitgebouwd in Pineapple Yellow. Hier was zij gedurende 9 jaar mede-eigenaar. In de loop der jaren heeft zij zich steeds meer toegelegd op het begeleiden van conceptontwikkeling. Begin vorig jaar is Barbara gestart met het bedrijf Moondance, dat op deze ervaring voortbouwt en waarin zij de opdrachtgever nog meer betrekt in het conceptontwikkelingsproces. Hierdoor is nog meer interne betrokkenheid zichtbaar bij de uiteindelijke strategie of het concept, waardoor de implementatie natuurlijk en soepel verloopt.

Naast Barbara werken binnen Moondance twee assistenten, Zora Jurriëns en Kaja van Rhijn. Daarnaast werkt Barbara binnen Moondance met een dedicated netwerk. Mensen met wie zij vaak samenwerkt en die, net als zij, heel betrokken zijn bij hetgeen ze doen. Afhankelijk van het vraagstuk wordt samengewerkt met andere consultants, trainers, creatieven of organisatie-ontwikkelingsbureaus. Variërend van grenzeloze vrijdenkers voor creatieve brainstorms, motiverende teambuilders voor personeelshappenings tot beeldmakers voor communicatie-uitingen.

BELEEF DE BELEVING

Moondance daagt de opdrachtgever uit om vanuit de eigen emotionele beleving (de organisatie, de functies), inspirerende concepten te bedenken. Waarbij altijd gezocht wordt naar aansluiting bij de belevingswereld van de doelgroep. Wat ráákt mensen? Wat zijn behoeftes? Kijkend voorbij de cijfers, zoekend naar diepliggende waarden. Moondance maakt hiervoor belevingsanalyses over maatschappij, trends en doelgroep.

DISCIPLINES

 • visie / missie
 • productontwikkeling
 • communicatie
 • positionering
 • hernieuwde inspiratie
 • teambuilding

TOOLS

 • brainstormsessies
 • workshops
 • beleving- en trendpresentaties
 • powerdenksessies
 • heisessies & MT-dagen
 • dagvoorzitter
 • strategisch advies

TRACK RECORD

Barbara de Lange heeft de afgelopen jaren (binnen haar vorige bedrijf en Moondance) o.a. gewerkt voor:

Financiële dienstverlening

Agis Zorgverzekeringen, Fortis ASR, AEGON, Spaarbeleg, Ditzo, Schretlen & Co, DAS

Energie & logistiek

Shell, Eneco Infra, Eneco Stedin, Aegir Marine, Transavia Airlines

Onderwijs

AOC onderwijs, Onderwijsgroep Noord, Wellant College, SBO, IPC Groene ruimte

Overheid & non-profit

Wereld Natuur Fonds, Rijksvoorlichtingsdienst, Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Rijkswaterstaat, GemNet, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Food, non-food & retail

Quaker, Nestlé, McCain, Hans Anders, Histor, Rambo

Business to business

Arjo Huntleigh, Canon Business Centre Amsterdam NW

Vrije tijd

Weekblad Viva, Weekblad Esta, Stichting Podiumkunsten, Veronica Digitaal, Mediamall

CONTACT

Moondance BV

Barbara de Lange
barbara@letsmoondance.nl

Moondance

INSPIRATION ENERGY FOCUS

Moondance offers guidance in the process of developing a new concept – looking especially at communication, the products and procedures – and supports the whole process of choosing a vision and mission. The name Moondance symbolises travelling to the moon; letting go of gravity and breaking free of fixed thoughts and ideas. It is the chance to see the world from a completely different perspective and, in so doing, to engage your own creativity. And then to come back to earth with the question: so, what do we need to do precisely? Moondance projects combine energy, inspiration and focus. After all, inspiration is only of any use to you if it can be crystallised into a concept or strategy with which you can set to work.

BARBARA & CO

Barbara de Lange, the creator of Moondance, studied sociology and marketing. Her interest in human processes was further fostered during her passionate and energetic involvement in Pineapple Yellow of which she was co-owner for 9 years. Over the years, she has concentrated more and more on providing guidance in developing new concepts. Early in 2008, Barbara set up her own company, Moondance, in which she can draw on her experience and involve her client even more actively in the process of developing a concept. This approach works! It leads to a visible commitment to the chosen strategy or concept within the client company – implementation then follows naturally and easily.

Zora Jurriëns and Kaja van Rhijn assist Barbara in Moondance, but Barbara can also draw on a range of expertise in a dedicated network. These are people with whom she often works and who, just like herself, are very committed to what they do – consultants, trainers, creative or corporate development agencies – that depends on the assignment. They include boundless freethinkers for stimulating creative brainstorming sessions, inspiring team builders for adding value to events for company personnel, and image-makers for improving external communications.

EXPERIENCE THE PERCEPTION

Moondance challenges its clients to think up inspiring concepts. The starting point is always the clients’ own emotional perception of their organisation and functions. It is important to relate to the target group’s own perceptions. What matters to these people? What do they need? And it is also important to look beyond the figures and to search instead for the deeper-lying values. For example, by developing perception analyses on society, trends and on the target group involved.

DISCIPLINES

 • vision / mission
 • product development
 • communication
 • positioning
 • renewed inspiration
 • teambuilding

TOOLS

 • brainstorming sessions
 • workshops
 • perception and trend presentations
 • power-thinking sessions
 • vision retreats & management team days
 • providing a chairperson for a day
 • strategic advice

TRACK RECORD

Over the last few years (at both her previous company and Moondance), Barbara de Lange has worked for many organisations including:

Financial services

Agis Zorgverzekeringen, Fortis ASR, AEGON, Spaarbeleg, Ditzo, Schretlen & Co, DAS

Energy & logistics

Shell, Eneco Infra, Eneco Stedin, Aegir Marine, Transavia Airlines

Education

AOC onderwijs, Onderwijsgroep Noord, Wellant College, SBO, IPC Groene ruimte

Dutch Government & non-profit organisations

World Wildlife Fund, Government Information Service, Ministry of Transport, Public Works & Water Management, Directorate-General for Public Works & Water Management, GemNet, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier [a regional water board]

Food, Non-food & Retail

Quaker, Nestlé, McCain, Hans Anders, Histor, Rambo

Business to business

Arjo Huntleigh, Canon Business Centre Amsterdam NW

Leisure

Viva magazine, Esta magazine, Stichting Podiumkunsten, Veronica Digital, Mediamall

CONTACT

Moondance BV

Barbara de Lange
barbara@letsmoondance.nl